Afregning for 2017

29/01/18

 

Fejl i indlæsning fra PBS

I forbindelse med udsendelse af afregning for forbruget i 2017 har PBS lavet en fejl. 
Det betyder, at data om, hvad der bliver opkrævet for ikke fremgår af regningen. Hvis der er behov
kan Lindved Vandværk kontaktes og data kan fremsendes.

MVH
Morten Bo Kristensen
Formand, Lindved Vandværk

 

----

 

Rester af pesticid i vandet

30/09/17

 

Vandet kan trygt drikkes

Lindved Vandværk fik taget prøver i midten af september af vandet og prøveresultaterne foreligger nu. 
Der er fundet desphenyl-chloridazon i det vand, værket leverer til forbrugerne. 
Alle forbrugere kan trygt drikke vandet i hanerne. Undersøgelsen viser, og understreger blot 
at Lindved Vandværk skal håndtere fortidens synder professionelt, og at der stadig er et arbejde
med at sikre vandkvaliteten. Lindved Vandværk samarbejder med Odense Kommune for at håndtere dette. 
Der kommer der kommer et brev ud 1/10/17, som beskriver dette nærmere.

MVH
Morten Bo Kristensen
Formand, Lindved Vandværk

 

----

 

Generalforsamling

04/06/17

 

Husk at der afholdes ordinær generalforsamling den 24.6.2017 kl. 10:00 i Højby Hus

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v. formanden
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Takster for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt

MVH
Morten Bo Kristensen
Formand, Lindved Vandværk

 

----

 

Nye målere og fakturering

04/02/17

 

Kære Alle


Alle nye elektroniske målere er nu installeret. Det er vi meget glade for og stolte af. Derfor vil der blive
udfaktureret for det faktiske forbrug pr. 1. juli 2017. Det betyder, at du som forbruger vil modtage en 
regning fra os primo oktober 2017. Herefter vil der blive faktureret en gang i kvartalet og på afregningen 
for 4 kvartal vil du modtage en årsafslutning.

 

MVH
Morten Bo Kristensen
Formand, Lindved Vandværk

 

----

 

De nye målere tages i brug

17/01/17

Kære Alle

De gamle målere er blevet aflæst, og de nye målere bliver taget i brug i løbet af kort tid. Der 
foregår lige nu noget manuelt arbejde med at få indberettet de gamle tal og få indkørt de nye. 
Det forventes, at dette arbejde er afsluttet i løbet af 14 dage, og at årsberetninger vil blive 
sendt ud i slutningen af måneden.
MVH
Morten Bo Kristensen
Formand, Lindved Vandværk

Fejl på vandværket, der forventes vand kl 23:30 -
vandværket beklager de gener det måtte medfører

10/12/16

 

Kære Alle


Der lukkes kortvarigt for vandet den 19/10/16 omkring kl 12:15 - det
forventes at tage 30 minutter. Lindvandværk beklager gener der vil
opstå i denne forbindelse. Der kan rettes henvendelse til formanden.

 

MVH
Morten Bo Kristensen
Formand, Lindved Vandværk

 

----

 

Der skiftes vandmålere

12/10/16

 

Kære Alle


Så er alle vores analog vandmålere ved at blive skiftet og det 
betyder, at I ikke længere skal aflæse jeres vandmålere. Det sker helt automatisk. 
Vi vil på sigt få et samarbejde op og stå med EnergiFyn omkring dataudveksling, 
så I løbende kan aflæse jeres forbrug via deres App. I kan naturligvis
altid aflæse forbruget på måleren. Arbejdet forventes afsluttet til 
udgangen af november.

 

MVH
Morten Bo Kristensen
Formand, Lindved Vandværk

 

----

 

Formandens telefon er tilbage

11/10/16

 

Formanden for Lindved Vandværk kan igen træffes på 42403323 

 

MVH
Morten Bo Kristensen
Formand, Lindved Vandværk

 

----

 

Vandmålere udskiftes

9/9/16

 

Alle i Lindved Vandværks forsyningsområde skal have nye elektroniske målere. 
Projektet starter i uge 38 og kommer til at vare en måneds tid. Det er vores 
samarbejdspartner Hansen & Søn, der kommer til at foretage udskiftningen. Hver 
husstand vil blive skriftligt kontaktet af Hansen & Søn hvornår de kommer forbi
og skifter måleren. 

 

MVH
Morten Bo Kristensen
Formand, Lindved Vandværk

 

----

 

Formandens telefon er gået i stykker

5/9/16

 

Formanden for Lindved Vandværk kan midlertidig træffes på 21562692. 

 

MVH
Morten Bo Kristensen
Formand, Lindved Vandværk

 

----

 

Nye vandmålere

21/3/16

 

Som skrevet tidligere på siden skal vi have nye målere. Det bliver et kvantespring
i forhold til tidligere, da vi går fra gamle analog til nye digitale målere.
Det betyder, at du ikke længere skal aflæse dit vandforbrug, og det vil ske helt 
automatisk. Fremover vil der ske afregning en gang i kvartalet på reelt forbrug via PBS.
Installationen kommer til at foregå fra slutningen af april og en måned frem.
Der vil være en overgangsperiode i 2016, hvor der bliver foretaget en slutafregning på
den gamle analog måler og introduktionen af den nye digitale. Skulle der opstå nogle 
gener i forbindelse herved vil vandværket stå til rådighed til at afhjælpe disse.

 

MVH
Morten Bo Kristensen
Formand, Lindved Vandværk

 

----

 

Fejl i Årsopgørelse

18/3/16

 

Der er blevet opdaget en fejl på årsopgørelsen, hvor systemet har opkrævet dobbelt 
af hvad det skulle. Dette betyder at der ikke kommer til at være opkrævning for målerleje 
eller dækningsbidrag i andet halvår. I forbindelse med fejlen har bestyrelsen besluttet 
at gå på en ny og mere tidssvarende platform.

 

MVH
Morten Bo Kristensen
Formand, Lindved Vandværk

 

----

 

Generalforsamling

1/3/16

 

Husk at der afholdes ordinær generalforsamling den 19.3.2016 kl. 10:00 i Højby Hus

Dagsorden

1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v. formanden 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Takster for det kommende år forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen  7. Valg af revisor  8. Eventuelt

MVH
Morten Bo Kristensen
Formand, Lindved Vandværk

 

----

 

Grundvandsbeskyttelse

12/2/16

 

Lindved Vandværk deltager i sikringen af det danske grundvand, som generelt set er 
noget af det bedste i hele Europa, ja faktisk hele verden.

Vores grundvandslager ligger under nogle jordlag, som har en meget hurtig nedsivning af regnvand. 
For at informere om konsekvenserne ved denne hurtige nedsivning til grundvandet, vil vi prioritere at 
komme rundt og hilse på jer, som bor i umiddelbare nærhed af vandværket i foråret 2016. 

Vores fokus vil være, at vi for muligheden for at hilse på jer og vi vil benytte lejligheden til at
informere, hvordan I kan være en aktiv medspiller i beskyttelsen af grundvandet.

 

MVH
Morten Bo Kristensen
Formand, Lindved Vandværk

 

----